Mgr. Jana Kunová - riaditeľka školy    

Mgr. Monika Domanová - poverená zastupovať riaditeľku školy

      

O včielky sa starajú

Mgr. Monika Domanová - MONIKA

Mgr. Jana Kunová - JANKA

 

O mravčekov sa starajú

Klaudia Piterková - KLAUDIA

Bc. Petra Danáčová - PEŤKA

 

 

O poriadok sa stará

Marta Uhráková - TETA MARTUŠKA

 

O prázdne brušká sa stará

Zuzana Kolesárová - ZUZKA