Mgr. Jana Kunová - riaditeľka školy    

Mgr. Monika Domanová - poverená zastupovať riaditeľku školy

      

O včielky sa starajú

Bc. Petra Danáčová - PEŤKA

Mgr. Jana Kunová - JANKA


O mravčekov sa starajú

Klaudia Piterková - KLAUDIA

Mgr. Monika Domanová - MONIKA


O poriadok sa stará

Marta Uhráková - TETA MARTUŠKA


O prázdne brušká sa stará

Zuzana Kolesárová - ZUZKA