Chystáme sa na Vianoce

13.12.2017 20:37

Počas krúžku náboženstva sa deti pripravovali  na Vianoce aj rozprávaním o sv. Lucii. 

Nacvičili si aj krátku  scénku