DARUJTE 2% DANE Z PRÍJMU PRE MATERSKÚ ŠKOLU

03.04.2019 20:25

Prosíme všetkých rodičov, priateľov a  sympatizantov školy o darovanie 2% dane z príjmu!

Oslovte svoju rodinu, priateľov i známych a prispejte tak deťom materskej školy svojimi 2% dane z príjmu a skvalitnite im tak pobyt v našej materskej škole.

 
Tlačivá pre zamestnancov nájdete tu.
 
Postup pri pokázaní 2% dane zamestnancom nájdete tu
 

Údaje o OZ pre účely daňového priznania pre fyzické a právnické osoby:

Obchodné meno: SRZS -RZ pri Materskej škole

právna forma: Občianske združenie

ICO: 173 196 172 836

Adresa: Čab 57, 95124 Nové Sady

 
Vyplnené tlačivá zamestnancov stačí priniesť do materskej školy, kedy ich spoločne odovzdáme na príslušný daňový úrad.
 
ĎAKUJEME Vám!