Navštívil nás Mikuláš

13.12.2018 14:02
Všetky deti, ale aj my dospelí sme 6. decembra nedočkavo čakali, či aj tento rok deti príde navštíviť Mikuláš so svojimi pomocníkmi. A prišiel! Ako vstäpil do triedy aj so svojimi pomocníkmi, veru na niektorých očkách bolo vidieť, že úplne celý rok neposlúchali a mali obavy z čerta :D.
Čert bol ale mierumilovný, deti vôbec ani len nevystrašil! A MIkuláš spolu s Anjelom všetkým deťom rozdal balíčky s dobrotami, kroré mu zabezpečil Bourbon, za čo im Mikuláš veľmi ďakuje.