Navštívil nás Vianočníček

13.12.2017 20:31

Vianočné zvyky a obyčaje hravou formou vysvetlil škriatok  Vianočníček  s spolu so svojimi pomocníkmi v rovnomennej rozprávke.