Oznam o zápise

15.03.2018 13:19

Riaditeľka Materskej školy Čab oznamuje,

že zápis detí pre školský rok 2018/2019

sa bude konať 15. – 16. mája 2018

v čase od 11.00 do 16.00 hod.

v budove Materskej školy.

Bližšie informácie   TU