Privítali sme Ježiška

15.12.2017 11:16

Posledný mesiac deti venovali veľa energie a síl na nácvik Vianočnej besiedky, ktorá sa po dlhom 

očakávaní detí konala 14.12.2017 v triede materskej školy. 

Na deti sa prišlo pozrieť mnoho rodičov a starých rodičov, čo deti povzbudilo k heroickému výkonu :)

Škriatkovia zatancovali a spolu zo zvieratkami ozdobili les. Všetko pozorovala Lesná kráľovná, krorá si na pomoc zavolala aj vločky a spolu s nimi vyrozprávala Vianočný príbeh o Ježiškovi. 

Okrem krásneho predstavenia deti pripravili rodičom aj medovníky a vianočný punč.