Riaditeľka rozhodla

11.06.2018 13:36

Oznamujeme zákonným zástupcom, ktorí podali žiadosť o prijatie diaťaťa na predprimárne vzdelávanie, že si môžu prísť po rozhodnutie od stredy 13.06.2018, počas prevádzky MŠ.