Rozlúčili sme sa so škôlkou

07.07.2018 20:09

Posledný deň školského roka už tradične patril rozlúčke detí s materskou školou. Nechýbala torta, za ktorú ďakujeme mamičke Melovičovej, detské šampanské a samozrejme vyzdobená trieda. Na budúcich prvákov čakali čiapky a šerpy, ktoré umocňovali skutočnosť, že v našej škôlke sú ako škôlkari posledný krát. Skoro ŠKOLÁCI sa rozlúčili so svojimi kamarátmi krásnou pieňou "Dovidenia škôlka". Od pani riaditeľky dostali svoje prvé vysvedčenie a rôzne spomienkové predmety a užitočné drobnosti do školy, ktoré venovali rodičia z fondu ZRPŠ. Pani učiteľka Monika rozdala všetkým deťom - absolventom anglického jazyka, diplom za usilovnosť a knihu, s ktorou celý rok pracovali. No a konečne prišiel rad na prípitok a krájanie torty. Bola výborná, mnoho detí si dalo aj duplu! Po pohostení nasledovala Discotéka nielen v triede, ale aj na školskom dvore.

Všetkým deťom prajeme krásne leto, plné zážitkov a spomienok. Školákom prajeme v škole veľa jednotiek a rodičom veľa trpezlivosti pri prvých písaných písmenkách a slovách v šlabikári.