Stali sa z nás žabky

23.10.2018 13:38

Tretí októbrový týždeň deti z včielkovej triedy absolvovali predplaveckú prípravu v plavárni v Topoľčanoch.  Deti sa oboznámili s vodou, pomocou hier odbúravali strah z vody. Učili sa potápať a základy splývania s doskou. Každým dňom sa nálada v bazéne zlepšovala a starach z vody bol čoraz menší. na záver týždňa sa všetci poropili a mnohý splývali nielen s doskou, ale aj bez pomôcok. Bolo nám super a mnohým deťom málo :D.

Tešíme sa o rok!