AKTIVITY V MŠ

 

Dátum

 

Triedy

Sokoliar v materskej škole

09

1., 2.

Tvorivá dielňa s rodičmi " Veselé tekvičky" 

21.09.

1.,2.

Vystúpenie k mesiacu úcty k starším v KD

08.10.

2.

"Popoludnie s babičkou"

12.10.

1., 2.

Turistická vychádzka

10., 2.

1., 2.,

Halooweenske strašenie

08.11

2.,

Deň materských škôl

04.11

1., 2.,

Mikuláš v MŠ

06.12.

1., 2.

Vianočné vystúpenie v KD

10.12.

1., 2.,

Zima očami detí - výstava detských prác

12. -  2.,

1., 2.,

Divadelné predstavenie

11.12.

1., 2.,

Vianočná besiedka s rodičmi

14.12.

1., 2.,

Sánkovanie  a guľovanie

1.,2.,

1., 2.,

Divadlo o Veselej rozprávke

25.01

1., 2.,

Tvorivá dielňa - FAŠIANGY TURÍCE

30.01.

1., 2.,

Fašiangový karneval v mš   

Kúzelník v MŠ 

Meranie očí - Únia nevidiacich

Planetárium v MŠ 

06.02.

15.02.

21.02

27.02

1., 2.,

1., 2.,

1.,2.,

1., 2.,

Návšteva obecnej knižnice

.03.

1., 2.,

Aktivity k svetovému dňu vody

.03

1., 2.,

Návšteva krajskej knižnice 

14.03.

2.,

Bábkové divadlo NR - Janko Hraško

27.03.

1., 2.,

Návšteva 1. Ročníka ZŠ       

.

predškoláci

"Veľkonočné vajíčko" - tvorivá dielňa s rodičmi

.04.

1., 2.,

Žonglér v MŠ 05.04 1., 2.

Kde bývajú požiarnici

  . 04

1., 2.

Aktivity ku dňu detskej knihy

.05

1., 2.,

Deň matiek

.05.

1., 2.,

Prišli k nám policajti

5.

1., 2.,

Aktivity ku dňu mlieka

. 5.

1., 2.,

Výlet do parku v Nitre

.05.

1., 2.,

Návšteva krajského mesta Nitra

.06.

1., 2.,

Deň detí

.06.

 1., 2.,

Vedecký deň

06.

 1., 2.,

Oslavy dňa najlepších priateľov

.06.

1., 2.,

Deň otcov

.06.

1., 2.,

Koncoročný výlet

.06.

1., 2.,

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ       

30.06.

1., 2.,