AKTIVITY V MŠ

 

Dátum

 

Triedy

Sokoliar v materskej škole

09

1., 2.

Tvorivá dielňa s rodičmi " Veselé tekvičky" 

21.09.

1.,2.

Vystúpenie k mesiacu úcty k starším v KD

08.10.

2.

"Popoludnie s babičkou"

12.10.

1., 2.

Turistická vychádzka

10., 2.

1., 2.,

Halooweenske strašenie

08.11

2.,

Deň materských škôl

04.11

1., 2.,

Mikuláš v MŠ

06.12.

1., 2.

Vianočné vystúpenie v KD

10.12.

1., 2.,

Zima očami detí - výstava detských prác

12. -  2.,

1., 2.,

Divadelné predstavenie

11.12.

1., 2.,

Vianočná besiedka s rodičmi

14.12.

1., 2.,

Sánkovanie  a guľovanie

1.,2.,

1., 2.,

Divadlo o Veselej rozprávke

25.01

1., 2.,

Tvorivá dielňa - FAŠIANGY TURÍCE

Karneval v MŠ

Planetárium

30.01.

06.02

27.02

1., 2.,

1., 2.,

1., 2.,

Návšteva obecnej knižnice

.03.

1., 2.,

Aktivity k svetovému dňu vody

Kúzelník v MŠ

Depistáž školskej zrelosti

22.03

12.03

13.03.

1., 2.,

1., 2.,

predškoláci

Návšteva krajskej knižnice 

"Veľkonočné vajíčko" - tvorivá dielňa s rodičmi

14.03.

20.03

2.,

1., 2.

Bábkové divadlo NR - Janko Hraško

27.03.

1., 2.,

Žonglér v MŠ

Návšteva 1. Ročníka ZŠ      

Meranie očí

Zápis do 1.roč ZŠ Nové Sady

05.04.

06.04.

10.04

11.04.

1., 2.,

predškoláci

1., 2.,

predškoláci

Návšteva Krajského mesta   1., 2.,

Kde bývajú požiarnici

12 .05

1., 2.

Aktivity ku dňu detskej knihy

02.05

1., 2.,

Deň otvorených dverí 02.05  

Deň matiek

08.05.

1., 2.,

Prišli k nám policajti

17.05.

1., 2.,

Zápis do MŠ 15.-16.05  

Výlet do parku v Nitre

29.05.

1., 2.,

Deň detí - návšteva vojakov

01.06.

 1., 2.,

Oslavy dňa najlepších priateľov

08.06.

1., 2.,

Koncoročný výlet 12.06 1., 2.,
 
Deň otcov

15.06.

1., 2.,

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ       

29.06.

1., 2.,