AKTIVITA

TERMÍN

TRIEDY

Tvorivá dielňa s rodičmi „ Veselé tekvičky“

Koncert Viktora

25.09.

02.10.

1.,2.

1.,2.

Deň úsmevu

4.10

1.,2.

Vystúpenie k mesiacu úcty k starším v KD

13.10

2.

Športujeme so starými rodičmi

11.10.

1., 2.

Turistická vychádzka

10

1., 2.,

Deň jablka

21.10

1.,2.

Halooweenske strašenie

30.10

2.,

Deň materských škôl

5. 11.

1., 2.,

Zima očami detí – výstava detských prác

12. -  2.,

1., 2.,

Mikuláš v MŠ

6.12.

1., 2.,

Vianočná besiedka s rodičmi

12.12.

1., 2.,

Sánkovanie  a guľovanie

1.,2.,

1., 2.,

Tvorivá dielňa – FAŠIANGY TURÍCE

21.02.

1., 2.,

Fašiangový karneval v mš    

05.03.

1., 2.,

Divadlo Danka a Janka v Nitre 19.03. 1., 2.,

Návšteva obecnej knižnice

3.

1., 2.,

Návšteva krajskej knižnice

25.3.

2.,

Návšteva 1. Ročníka ZŠ       

04.04.

Predškoláci

Aktivity k svetovému dňu vody

22.03.

1., 2.,

Žonglér v MŠ
27.03 1., 3.,

„Veľkonočné vajíčko“ - tvorivá dielňa s rodičmi

09.04.

1., 2.,

Fotenie v MŠ
 
26.04 1., 2.,
Deň otvorených dverí
 
30.04.  
Divadlo Danka a Janka
 
02.05. 1., 2.,
Návšteva poľovníka
 
06.05. 1., 2.,
Deň Matiek
12.05. 1., 2.,

Návšteva krajského mesta Nitra

16.05.

1., 2.,

Plavecký výcvik
21. - 24.05. 1., 2.,

Deň čitých rúk

4.

1., 2.,

Prišli k nám požiarnici

29. 05.

1., 2.,

Aktivity ku dňu mlieka

16. 5.

1., 2.,

Prišli k nám policajti

30.05.

1., 2.,

Vedecký deň

31.05.

2.,

Deň detí

03.06.

1., 2.,

Ferdo Mravec - DAB
07.06. 1.,2.,

Oslavy dňa najlepších priateľov

08.06.

1., 2.,

Koncoročný výlet

13.06.

1., 2.,
Rozprávková noc v mš 14.06. 1., 2.,

Deň otcov - RODINNÁ OLYMPIÁDA

21.06.

1., 2.,

Rozlúčka s predškolákmi

28.06.

1., 2.,