AKTIVITA

TERMÍN

TRIEDY

Tvorivá dielňa s rodičmi „ Veselé tekvičky“

Koncert Viktora

25.09.

02.10.

1.,2.

1.,2.

Deň úsmevu

4.10

1.,2.

Vystúpenie k mesiacu úcty k starším v KD

13.10

2.

Športujeme so starými rodičmi

11.10.

1., 2.

Turistická vychádzka

10

1., 2.,

Deň jablka

21.10

1.,2.

Halooweenske strašenie

30.10

2.,

Deň materských škôl

5. 11.

1., 2.,

Zima očami detí – výstava detských prác

12. -  2.,

1., 2.,

Mikuláš v MŠ

6.12.

1., 2.,

Vianočná besiedka s rodičmi

12.12.

1., 2.,

Sánkovanie  a guľovanie

1.,2.,

1., 2.,

Tvorivá dielňa – FAŠIANGY TURÍCE

05.03.

1., 2.,

Fašiangový karneval v mš    

07.03.

1., 2.,

Divadlo Danka a Janka v Nitre 19.03. 1., 2.,

Návšteva obecnej knižnice

3.

1., 2.,

Návšteva krajskej knižnice

3.

2.,

Návšteva 1. Ročníka ZŠ       

3.

Predškoláci

Aktivity k svetovému dňu vody

22.03.

1., 2.,

Žonglér v MŠ 27.03 1., 3.,

„Veľkonočné vajíčko“ - tvorivá dielňa s rodičmi

3.

1., 2.,

Fotenie v MŠ 26.04 1., 2.,

Návšteva krajského mesta Nitra

4.

1., 2.,

Deň čistých rúk

4.

1., 2.,

Deň matiek

5.

1., 2.,

Prišli k nám požiarnici

5.

1., 2.,

Aktivity ku dňu mlieka

16. 5.

1., 2.,

Prišli k nám policajti

5.

1., 2.,

Výlet do parku v Nitre

5.

1., 2.,

Vedecký deň

6.

1., 2.

Deň detí

6.

1., 2.,

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ        

6.

1., 2.,

Deň otcov

16.6.

1., 2.,

Koncoročný výlet

6.

1., 2.,

Oslavy dňa najlepších priateľov

8.6.

1., 2.,

Plavecký výcvik

 

2.,