AKTIVITA

TERMÍN

TRIEDY

Tvorivá dielňa s rodičmi „ Veselé tekvičky“

Koncert Viktora

25.09.

02.10.

1.,2.

1.,2.

Deň úsmevu

4.10

1.,2.

Vystúpenie k mesiacu úcty k starším v KD

13.10

2.

Športujeme so starými rodičmi

11.10.

1., 2.

Turistická vychádzka

10

1., 2.,

Deň jablka

21.10

1.,2.

Halooweenske strašenie

30.10

2.,

Bábkové divadlo       

10., 11

1., 2.,

Deň materských škôl

5. 11.

1., 2.,

Zima očami detí – výstava detských prác

12. -  2.,

1., 2.,

Mikuláš v MŠ

6.12.

1., 2.,

Vianočná besiedka s rodičmi

13.12.

1., 2.,

Sánkovanie  a guľovanie

1.,2.,

1., 2.,

Bábkové divadlo v Nitre

2.

1., 2.,

Tvorivá dielňa – FAŠIANGY TURÍCE

2.

1., 2.,

Fašiangový karneval v mš    

2.

1., 2.,

Návšteva obecnej knižnice

3.

1., 2.,

Návšteva krajskej knižnice

3.

2.,

Návšteva 1. Ročníka ZŠ       

3.

Predškoláci

Aktivity k svetovému dňu vody

22.03.

1., 2.,

„Veľkonočné vajíčko“ - tvorivá dielňa s rodičmi

3.

1., 2.,

Návšteva krajského mesta Nitra

4.

1., 2.,

Deň čistých rúk

4.

1., 2.,

Deň matiek

5.

1., 2.,

Prišli k nám požiarnici

5.

1., 2.,

Aktivity ku dňu mlieka

16. 5.

1., 2.,

Prišli k nám policajti

5.

1., 2.,

Výlet do parku v Nitre

5.

1., 2.,

Vedecký deň

6.

1., 2.

Deň detí

6.

1., 2.,

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ        

6.

1., 2.,

Deň otcov

16.6.

1., 2.,

Koncoročný výlet

6.

1., 2.,

Oslavy dňa najlepších priateľov

8.6.

1., 2.,

Plavecký výcvik

 

2.,

Tradície s Čabankou

 

1.,